Alkoholkonsumtion i Sverige

Tillnyktrad samlar in anonym statistik över användandet av alkohol av besökare på sajten. Denna data säljs inte vidare på något sätt utan finns att se här på hemsidan för att få en bättre förståelse för hur användarnas alkoholbeteende ser ut. Värden samlas in igenom att en användare räknar ut när personen är körklar. Vi sparar då vilken dryck som väljs och uträkningen kring kvarstående promille samt totalt promille. Vi sparar ingen data som han härleda oss till personen eller på något sätt veta vem hen är
Alla värden är angivna i procent mot totalen.

OBS: Vi kan inte dra slutsatser kring hela samhället baserad på denna data, den kan ge ett hum om hur alkoholkonsumtionen ser ut över tid och vilken dryck som användarna i synnerhet har druckit.