Integritetspolicy

Senast uppdaterad: April 03, 2022

Denna webbplats drivs av Fivseo AB. Vi är registrerade i Sverige och har vårt säte på Garnisonsvägen 3, 681 55 Kristinehamn. Vårt momsregistreringsnummer är SE559012-710501.

Den här sekretesspolicyn beskriver vår policy och våra förfaranden för insamling, användning och utlämnande av din information när du använder tjänsten och informerar dig om dina rättigheter till sekretess och hur lagen skyddar dig.
Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten godkänner du att vi samlar in och använder information i enlighet med denna sekretesspolicy.

Tolkning och definitioner

Tolkning

De ord vars begynnelsebokstav är versaler har betydelser som definieras på följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

I enlighet med denna sekretesspolicy:

 • Konto är ett unikt konto som skapats för dig för att få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.
 • Företag (som i detta avtal kallas "företaget", "vi", "oss" eller "vår") avser Fivseo AB, SE559012-710501 som är beläget i Denna webbplats drivs av Fivseo AB. Vi är registrerade i Sverige och har vårt säte på Garnisonsvägen 3, 681 55 Kristinehamn. Vårt momsregistreringsnummer är SE559012-710501..
 • Cookies är små filer som placeras på din dator, mobila enhet eller någon annan enhet av en webbplats och som innehåller information om din webbläsarhistorik på den webbplatsen, bland många andra användningsområden.
 • Land hänvisar till: Sverige
 • Enhet innebär alla enheter som kan få tillgång till tjänsten, t.ex. en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.
 • Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar person.
 • Service hänvisar till webbplatsen.
 • Tjänsteleverantör avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna för företagets räkning. Med detta avses tredjepartsföretag eller personer som anställs av företaget för att underlätta tjänsten, tillhandahålla tjänsten på företagets vägnar, utföra tjänster som är relaterade till tjänsten eller hjälpa företaget att analysera hur tjänsten används.
 • Användningsuppgifter avser uppgifter som samlas in automatiskt, antingen genom användning av tjänsten eller från själva tjänstens infrastruktur (t.ex. längden på ett sidbesök).
 • Du betyder den person som har tillgång till eller använder Tjänsten, eller det företag eller annan juridisk enhet för vars räkning en sådan person har tillgång till eller använder Tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.
 • Insamling och användning av dina personuppgifter

  Typer av insamlade uppgifter

  Personuppgifter

  När du använder vår tjänst kan vi be dig att ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Användningsuppgifter
 • Användningsuppgifter

  Användningsdata samlas in automatiskt när du använder tjänsten.

  Användningsdata kan inkludera information som din enhets Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, de sidor i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

  När du får tillgång till tjänsten via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, den typ av mobil enhet du använder, ditt unika ID för mobil enhet, din mobila enhets IP-adress, ditt mobila operativsystem, den typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

  Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du får tillgång till tjänsten via en mobil enhet.

  Spårningsteknik och cookies

  Vi använder cookies och liknande spårningsteknik för att spåra aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information. Spårningsteknik som används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst. De tekniker som vi använder kan inkludera:

  Cookies eller webbläsarcookies. En cookie är en liten fil som placeras på din enhet. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att indikera när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan det dock hända att du inte kan använda vissa delar av vår tjänst. Om du inte har justerat din webbläsarinställning så att den vägrar cookies kan vår tjänst använda cookies. Webbfyrar. Vissa delar av vår tjänst och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas web beacons (även kallade clear gifs, pixeltaggar och single-pixel gifs) som gör det möjligt för företaget att till exempel räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för annan relaterad webbplatsstatistik (till exempel för att registrera populariteten av ett visst avsnitt och för att verifiera system- och serverintegritet). Cookies kan vara "beständiga" eller "sessionscookies". Permanenta cookies finns kvar på din dator eller mobila enhet när du går offline, medan sessionscookies raderas så snart du stänger din webbläsare.

  Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies för de ändamål som anges nedan:

  Nödvändiga/viktiga cookies

  Typ: Sessionscookies

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies är nödvändiga för att ge dig de tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen och för att du ska kunna använda vissa av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa cookies kan de tjänster som du har bett om inte tillhandahållas, och vi använder dessa cookies endast för att tillhandahålla dig dessa tjänster.

  Policy för cookies / Meddelande Acceptans Cookies

  Typ: Beständiga cookies

  Administreras av: Us

  Syfte: Dessa cookies identifierar om användarna har accepterat användningen av cookies på webbplatsen.

  Cookies för funktionalitet

  Typ: Beständiga cookies

  Administreras av: Us

  Syfte : Dessa cookies gör det möjligt för oss att komma ihåg de val som du gör när du använder webbplatsen, till exempel att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkpreferenser. Syftet med dessa cookies är att ge dig en mer personlig upplevelse och undvika att du måste ange dina inställningar på nytt varje gång du använder webbplatsen.

  För mer information om de cookies som vi använder och dina valmöjligheter när det gäller cookies, se vår policy för cookies eller avsnittet om cookies i vår sekretesspolicy.

  Användning av dina personuppgifter Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

  För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, bland annat för att övervaka användningen av vår tjänst. För att hantera ditt konto: för att hantera din registrering som användare av tjänsten. De personuppgifter som du lämnar kan ge dig tillgång till olika funktioner i tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare. För att fullgöra ett avtal: Utveckling, efterlevnad och genomförande av köpeavtalet för de produkter, artiklar eller tjänster som du har köpt eller av något annat avtal med oss via tjänsten.

  För att kontakta dig: Att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra motsvarande former av elektronisk kommunikation, såsom push-notiser i en mobilapplikation om uppdateringar eller informativ kommunikation om funktioner, produkter eller avtalade tjänster, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det är nödvändigt eller rimligt för att genomföra dem. För att ge dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder och som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om, såvida du inte har valt att inte få sådan information. För att hantera dina förfrågningar: För att hantera dina förfrågningar till oss. För företagsöverföringar: Vi kan använda din information för att utvärdera eller genomföra en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av några eller alla våra tillgångar, oavsett om det är ett pågående företag eller som en del av en konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personuppgifter som vi har om våra Tjänsteanvändare är en av de överförda tillgångarna.

  För andra ändamål: Vi kan använda din information för andra ändamål, t.ex. för dataanalys, för att identifiera användningstrender, för att avgöra hur effektiva våra reklamkampanjer är och för att utvärdera och förbättra vår tjänst, våra produkter, våra tjänster, vår marknadsföring och din upplevelse.

  Vi kan dela dina personuppgifter i följande situationer:

  Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst och för att kontakta dig.

  För företagsöverföringar: Vi kan komma att dela eller överföra dina personuppgifter i samband med, eller under förhandlingar om, en fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag. Med anslutna företag: Vi kan dela din information med våra dotterbolag, och i så fall kräver vi att dessa dotterbolag följer denna sekretesspolicy. Närstående bolag inkluderar vårt moderbolag och alla andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som står under gemensam kontroll med oss.

  Med affärspartner: Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer. Med andra användare: När du delar med dig av personlig information eller på annat sätt interagerar med andra användare i de offentliga områdena kan sådan information ses av alla användare och kan spridas offentligt utanför. Med ditt samtycke: Vi kan avslöja dina personuppgifter för andra ändamål med ditt samtycke. Lagring av dina personuppgifter

  Företaget kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (till exempel om vi måste behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och upprätthålla våra juridiska avtal och policyer.

  Företaget kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata sparas i allmänhet under en kortare tidsperiod, utom när dessa data används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionaliteten hos vår tjänst, eller när vi är juridiskt skyldiga att spara dessa data under längre tidsperioder.

  Överföring av dina personuppgifter

  Din information, inklusive personuppgifter, behandlas på företagets kontor och på alla andra platser där de parter som är involverade i behandlingen finns. Det innebär att denna information kan överföras till - och underhållas på - datorer som finns utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem från din jurisdiktion.

  Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av att du skickar sådan information utgör ditt samtycke till denna överföring.

  Företaget kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns adekvata kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

  Utlämnande av dina personuppgifter

  Affärstransaktioner Om företaget deltar i en fusion, ett förvärv eller en försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela detta innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan sekretesspolicy.

  Brottsbekämpning

  Under vissa omständigheter kan företaget vara skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller ett statligt organ).

  Andra rättsliga krav

  Företaget kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

  Uppfylla en rättslig förpliktelse.

  Skydda och försvara företagets rättigheter och egendom.
  Förebygga eller utreda eventuella oegentligheter i samband med tjänsten.
  Skydda den personliga säkerheten för användarna av tjänsten eller allmänheten.
  Skydda mot juridiskt ansvar
  Säkerhet för dina personuppgifter
  Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod via Internet eller elektronisk lagring är 100 % säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera absolut säkerhet.

  Barns integritet

  Vår tjänst riktar sig inte till personer under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från personer under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och känner till att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan att verifiera föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

  Om vi måste förlita oss på samtycke som rättslig grund för att behandla din information och ditt land kräver samtycke från en förälder, kan vi kräva din förälders samtycke innan vi samlar in och använder informationen.

  Länkar till andra webbplatser

  Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från en tredje part kommer du att hänvisas till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

  Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

  Ändringar i denna integritetspolicy

  Vi kan komma att uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.

  Vi meddelar dig detta via e-post och/eller ett tydligt meddelande på vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar datumet "Senast uppdaterad" högst upp i denna sekretesspolicy.

  Du rekommenderas att regelbundet läsa igenom denna sekretesspolicy för att se om den har ändrats. Ändringar i denna sekretesspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

  Kontakta oss Om du har några frågor om denna sekretesspolicy kan du kontakta oss: Via e-post: contact@fivseo.se